ΜΗΝΥΜΑ

ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ...ΚΑΠΑΚΩΝΕΙ..ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΔΕΙΑΖΕΤΕ ΤΑ.....ΒΑΡΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΑΣ!ΚΑΙΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΕΣΑ ΜΑΣ!ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣΤΕ!!!!....
JellyMuffin.com

Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012

ΨΑΛΜΟΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟΙ & ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΟΥΝ


Δόξα καὶ νν. Ἀλληλούΐα

ΨΑΛΜΟΣ 34ος
ΔίκασόνΚύριετος δικοντάς μεπολέμησον τος πολεμοντάς με2 ἐπιλαβοῦ ὅπλου καὶ θυρεοῦ καὶ ἀνάστηθι ες τν βοήθειάν μου3 ἔκχεον ομφαίαν καὶ σύγκλεισον ξ ναντίας τν καταδιωκόντων με· επον τῇ ψυχῇ μου· Σωτηρία σού εμι γώ. 4 ασχυνθήτωσαν καὶ ἐντραπήτωσαν οἱ ζητοντες τν ψυχήν μου, ἀποστραφήτωσαν ες τὰ ὀπίσω καὶ καταισχυνθήτωσαν ολογιζόμενοί μοι κακά. 5 γενηθήτωσαν σεὶ χνος κατὰ πρόσωπον νέμουκαὶ ἄγγελος Κυρίου κθλίβων ατούς· 6 γενηθήτω ἡ ὁδς ατν σκότος καὶ ὀλίσθημακαὶ ἄγγελος Κυρίου καταδιώκων ατούς· 7 ὅτι δωρεν κρυψάν μοι διαφθορν παγίδος ατνμάτην νείδισαν τν ψυχήν μου8 ἐλθέτω ατῷ παγίς, ἣν οὐ γινώσκεικαὶ ἡ θήρα, ἣν κρυψεσυλλαβέτω ατόνκαὶ ἐν τῇ παγίδι πεσεται ν ατῇ. 9 ἡ δὲ ψυχή μου γαλλιάσεται πὶ τῷ Κυρίῳ, τερφθήσεται πὶ τῷ σωτηρίῳ ατοῦ. 10 πάντα τὰ ὀστᾶ μου ροσι· Κύριετίς μοιός σοιρυόμενος πτωχν κ χειρς στερεωτέρων ατοῦ καὶ πτωχν καὶ πένητα πὸ τν διαρπαζόντων ατόν11 ἀναστάντες μοι μάρτυρες δικοι, ἃ οκ γίνωσκον, ἐπηρώτων με12 ἀνταπεδίδοσάν μοι πονηρὰ ἀντὶ ἀγαθν καὶ ἀτεκνίαν τῇ ψυχῇ μου13 ἐγὼ δὲ ἐν τῷ ατος παρενοχλεν μοι νεδυόμην σάκκον καὶ ἐταπείνουν ν νηστείᾳ τν ψυχήν μουκαὶ ἡ προσευχή μου ες κόλπον μου ποστραφήσεται14 ὡς πλησίον, ὡς δελφῷ ἡμετέρῳ οτως εηρέστουν· ς πενθν καὶ σκυθρωπάζωνοτως ταπεινούμην15 καὶ κατ᾿ ἐμοῦ εφράνθησαν καὶ συνήχθησανσυνήχθησαν π᾿ ἐμὲ μάστιγεςκαὶ οκγνωνδιεσχίσθησαν καὶ οὐ κατενύγησαν16 ἐπείρασάν με, ἐξεμυκτήρισάν με μυκτηρισμῷ, ἔβρυξαν π’ μὲ τος δόντας ατν17 Κύριεπότε πόψῃ; ἀποκατάστησον τν ψυχήν μου πὸ τς κακουργίας ατν, ἀπὸ λεόντων τν μονογενῆ μου18 ἐξομολογήσομαί σοι ν κκλησίᾳ πολλῇ, ἐν λαῷ βαρεῖ ανέσω σε19 μὴ ἐπιχαρείησάν μοι οἱ ἐχθραίνοντές μοι δίκωςοἱ μισοντες με δωρεν καὶ διανεύοντες φθαλμος20 ὅτι μοὶ μν ερηνικὰ ἐλάλουν καὶ ἐπ᾿ ὀργν δόλους διελογίζοντο21 καὶ ἐπλάτυναν π᾿ ἐμὲ τὸ στόμα ατνεπαν· εγεεγεεδον οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμν.22 εδεςΚύριεμὴ παρασιωπήσςΚύριεμὴ ἀποστς π᾿ ἐμο· 23 ἐξεγέρθητιΚύριεκαὶ πρόσχες τῇ κρίσει μου, ὁ Θεός μου καὶ ὁ Κύριός μουες τν δίκην μου24 κρνόν μεΚύριεκαττν δικαιοσύνην σουΚύριε ὁ Θεός μουκαὶ μὴ ἐπιχαρείησάν μοι25 μὴ εποισαν ν καρδίαις ατν· εγεεγε τῇ ψυχῇ ἡμν· μηδὲ εποιεν· Κατεπίομεν ατόν26 ασχυνθείησαν καὶ ἐντραπείησαν μα οἱ ἐπιχαίροντες τος κακος μου, ἐνδυσάσθωσαν ασχύνην καὶ ἐντροπν οἱ μεγαλοῤῥημονοντες π᾿ ἐμέ. 27 ἀγαλλιάσθωσαν καὶ εφρανθήτωσαν οἱ θέλοντες τν δικαιοσύνην μου καὶ επάτωσαν διαπαντός· μεγαλυνθήτω ὁ Κύριοςοἱ θέλοντες τν ερήνην τοῦ δούλου ατοῦ. 28 καὶ ἡ γλσσά μου μελετήσει τν δικαιοσύνην σου, ὅλην τν μέραν τν παινόν σου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...