ΜΗΝΥΜΑ

ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ...ΚΑΠΑΚΩΝΕΙ..ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΔΕΙΑΖΕΤΕ ΤΑ.....ΒΑΡΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΑΣ!ΚΑΙΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΕΣΑ ΜΑΣ!ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣΤΕ!!!!....
JellyMuffin.com

Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΥΛΕΣ ΕΧΘΡΩΝ


ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
ΨΑΛΜΟΣ 24ος
Πρς σέ, Κύριε, ἦρα τν ψυχήν μου, ὁ Θεός μου2 ἐπὶ σοὶ πέποιθα· μὴ καταισχυνθείηνμηδὲ καταγελασάτωσάν με οἱ ἐχθροί μου3 καὶ γρ πάντες οἱ ὑπομένοντές σε οὐ μὴ καταισχυνθσιν· ασχυνθήτωσαν οἱ ἀνομοντες διακενς4 τς δούς σουΚύριεγνώρισόν μοικαὶ τς τρίβους σου δίδαξόν με5 ὁδήγησόν με πὶ τν λήθειάν σου καὶ δίδαξόν με, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θες ὁ σωτήρ μουκαὶ σὲ ὑπέμεινα λην τν μέραν6 μνήσθητι τν οκτιρμν σουΚύριεκαὶ τὰ ἐλέη σου, ὅτι πὸ τοῦ αἰῶνός εσιν7 ἁμαρτίας νεότητός μου καὶ ἀγνοίας μου μὴ μνησθς· κατὰ τὸ ἔλεός σου μνήσθητί μουσύ, ἕνεκεν χρηστότητός σουΚύριε8 χρηστς καὶ εθς ὁ Κύριος· διὰ τοτο νομοθετήσει μαρτάνοντας ν δῷ. 9 ὁδηγήσει πραες ν κρίσειδιδάξει πραες δος ατοῦ.10 πσαι αἱ ὁδοὶ Κυρίου λεος καὶ ἀλήθεια τος κζητοσι τν διαθήκην ατοῦ καὶ τὰ μαρτύρια ατοῦ. 11 ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σουΚύριεκαὶ ἱλάσῃ τῇ ἁμαρτίᾳ μουπολλὴ γάρ στι12 τίς στιννθρωπος ὁ φοβούμενος τν Κύριοννομοθετήσει ατῷ ἐν δῷ, ᾗ ᾑρετίσατο13 ἡ ψυχὴ ατοῦ ἐν γαθος αλισθήσεταικαὶ τὸ σπέρμα ατοῦ κληρονομήσει γν14 κραταίωμα Κύριος τν φοβουμένων ατόνκαὶ ἡ διαθήκη ατοῦ δηλώσει ατος15 οἱ ὀφθαλμοί μου διὰ παντς πρς τν Κύριον, ὅτι ατς κσπάσει κ παγίδος τος πόδας μου16 ἐπίβλεψον π᾿ ἐμὲ καὶ ἐλέησόν με, ὅτι μονογενς καὶ πτωχός εμι γώ. 17 αἱ θλίψεις τς καρδίας μου πληθύνθησαν· κ τν ναγκν μου ξάγαγέ με18 ἴδε τν ταπείνωσίν μου καὶ τν κόπον μου καὶ ἄφες πάσας τς μαρτίας μου19 ἴδε τος χθρούς μου, ὅτι πληθύνθησαν καὶ μσος δικον μίσησάν με20 φύλαξον τν ψυχήν μου καὶ ῥῦσαί με· μὴ καταισχυνθείην, ὅτι λπισα πὶ σέ. 21 ἄκακοι καὶ εθες κολλντόμοι, ὅτι πέμεινά σεΚύριε22 λύτρωσαι, ὁ Θεόςτν ᾿Ισραλ κ πασν τν θλίψεων ατοῦ.

ΨΑΛΜΟΣ 25ος
Κρίνόν μεΚύριε, ὅτι γὼ ἐν κακίᾳ μου πορεύθην καὶ ἐπὶ τῷ Κυρίῳ ἐλπίζωνοὐ μὴ ἀσθενήσω2 δοκίμασόν μεΚύριεκαὶ πείρασόν μεπύρωσον τος νεφρούς μου καὶ τν καρδίαν μου3τι τὸ ἔλεός σου κατέναντι τν φθαλμν μού ἐστικαὶ εηρέστησα ν τῇ ἀληθείᾳ σου4 οκ κάθισα μετὰ συνεδρίου ματαιότητος καὶ μετὰ παρανομούντων οὐ μὴ εσέλθω· 5 ἐμίσησακκλησίαν πονηρευομένων καὶ μετὰ ἀσεβν οὐ μὴ καθίσω6 νίψομαι ν θοις τς χεράς μου καὶ κυκλώσω τὸ θυσιαστήριόν σουΚύριε7 τοῦ ἀκοσαί με φωνς ανέσεώς σου καδιηγήσασθαι πάντα τὰ θαυμάσιά σου8 Κύριε, ἠγάπησα επρέπειαν οκου σου καὶ τόπον σκηνώματος δόξης σου9 μὴ συναπολέσς μετὰ ἀσεβν τν ψυχήν μου καὶ μετὰ ἀνδρν αμάτων τν ζωήν μου10 ὧν ν χερσν νομίαι, ἡ δεξιὰ ατν πλήσθη δώρων11 ἐγὼ δὲ ἐν κακίᾳ μου πορεύθην· λύτρωσαί με καὶ ἐλέησόν με12 ὁ πούς μου στη ν εθύτητι· ν κκλησίαις ελογήσω σεΚύριε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...